700ESnabbräkning → Celsius till Fahrenheit

Att omvandla Celsius till Fahrenheit

Här är ett sätt att konvertera från Celsius till Fahrenheit som är både lätt att komma ihåg och lätt att räkna med. Du behöver bara komma ihåg tre steg:

  1. Ta Celsiusgraderna gånger två
  2. Minska resultatet med 10 % (dvs en tiondel)
  3. Lägg till 32. Klart!
Tre uträknade exempel
Metod Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3, minusgrader

Vad är 10° C? Vad är 25° C? Vad är -20° C?
Ta Celsiusgraderna gånger två 10 * 2 = 20 25 * 2 = 50 -20 * 2 = -40
Dra bort en tiondel av resultatet 1/10 av 20 = 2.
20 - 2 = 18
1/10 av 50 = 5.
50 - 5 = 45
1/10 av -40 = -4.
-40 -(-4) = -36
Lägg till 32. Klart! 18 + 32 = 50
Svar: 50°F
45 + 32 = 77
Svar: 77°F
-36 + 32 = -4
Svar: -4°F


Resultatet man kommer till med den här metoden är exakt, dvs detsamma som man får om man använder formeln Fahrenheit = Celsius * 9/5 +32

Se även Fahrenheit till Celsius