700ESnabbräkning → km/h till m/s

Kilometer per timme till meter per sekund

Formel: x km/h=x/3,6 m/s

Gör såhär:

  1. Dela kilometertalet med 4
  2. Lägg till 10 procent av resultatet från punkt 1

Om det behövs mer noggrannhet, lägg till ytterligare en procent av resultatet från punkt 1

Exempel:

Om vi ska räkna ut vad 90 km/h blir, uttryckt i m/s så gör vi så här:

90/4=22,5
Lägg till en tiondel av 22,5, dvs 2,25:
22,5+2,25=24,75
För extra hög noggrannhet lägger vi även till hundradelen (0,225):
24,75+0,225=24,975
Avrunda till två gällande siffror så blir svaret 25 m/s

Förklaring:

Division med 36 är detsamma som division med fyra följt av division med 9.

Division med 9 är detsamma som multiplikation med en niondel.

En niondel kan skrivas 0.11111... Då ser man att en niondel är detsamma som 0,1+0,01+0,001+0,0001 osv.

Det innebär att division med nio kan göras genom att man lägger ihop en tiondel, en hundradel, en tusendel osv av det som ska divideras. Ju noggrannare resultat man behöver, desto fler termer tar man med.